Analiza knjižnic UIRS
 
knjižnice | prebivalci | krajevne premična bibliobus | karte | legenda | k.obm | g.obm
 
Oddaljenost prebivalcev od najbližje knjižnice
Simulacija krajevne knjižnice
Simulacija vse knjižnice
Oprojektu.png navodila.png vprasalnik.png
© 2015 Pravice pridržane! Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Narodna in univerzitetna knjižnica
NUK, CeZaR Mariborska knjižnica UIRS